Kristīgā apoloģētika ir kristietības argumentēta aizstāvēšana.

Svēti godājiet Kristu kā Kungu savās sirdīs, esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos.
                                                                             - Pētera 1. vēstule 3:15