Ķīniešu valodas senās piktogrammas

Vašingtonas universitātes (ASV) Ķīniešu studentu Bībeles biedrībai (Chinese Bible Students Fellowship) ir prezentācija:

Chinese: Language of God?

kas atklāj līdzības starp 1. Mozus grāmatā teikto un ķīniešu valodas senajām piktogrammām. Ķīniešu valoda ir pasaules visvecākā nepārtrauktā rakstu valoda. Prezentācija ir angļu valodā, bet saprotama arī tiem, kas pārvalda angļu valodu tikai pamatzināšanu līmenī.